Công cụ có năng suất cao tốt nhất
trong cùng 1 giải pháp


Alcor dựa trên hai nguyên tắc cơ bản

1

Phát triển cộng đồng riêng, dựa trên các nguyên tắc của hệ thống giới thiệu, qua đó mỗi đối tác của công ty sẽ có thể tạo cho mình một nguồn thu nhập không giới hạn.Cộng đồng được cung cấp các công cụ độc quyền để tạo ra thu nhập chủ động và thụ động dựa trên các nguyên tắc của các chương trình đối tác. Với sự giúp đỡ của chúng, mỗi đối tác của công ty có thể tạo ra một nguồn thu nhập không giới hạn.

Giá trị cộng đồng: tôn trọng, bình đẳng, sáng tạo, phục vụ, tình nguyện, hỗ trợ, nhận thức và công nhận.

2

Tạo một mô hình cho việc phát triển , mở rộng quy mô và thúc đẩy các công ty khởi nghiệp, mạng lưới và đầu tư ra thị trường bằng cách sử dụng phân phối mạng.Chúng tôi là nền tảng duy nhất trên thế giới có mạng lưới phân phối và thúc đẩy hiệu quả các công ty khác nhau với sự trợ giúp của mô hình này.

Chúng tôi đã tích hợp các hệ thống giới thiệu vào việc quảng bá các mô hình kinh doanh truyền thống. Điều này cho phép các công ty giảm đáng kể chi phí tiếp thị và cải thiện hiệu suất tài chính của mình.

Các công ty đối tác tiềm năng sẽ trải qua một cuộc kiểm toán đa giai đoạn kỹ lưỡng để tuân thủ các tiêu chuẩn tài chính và tiếp thị cao nhất.

Các chương trình đầu tư và hợp tác Alcor

Chương trình Line Profit Team
Quảng bá công ty Agnico Limited trong đó sử dụng kế hoạch tiếp thị tuyến tính.
Chương trình đầu tư
Khối lượng gói đầu tư
từ 100 ALD đến 150 000 ALD
Lợi nhuận
Thả nổi, lên tới 2% mỗi ngày + phụ phí lên tới 0,3% mỗi ngày tùy thuộc vào quy mô của gói đầu tư
Thời hạn làm việc
200 ngày theo lịch, bao gồm cả ngày bổ sung
Chương trình liên kết
Loại
Kết hợp
Nền tảng
Tiếp thị tuyến tính
Bổ sung
Trạng thái nghề nghiệp, chương trình văn phòng
Chương trình Step Profit Team
Quảng bá công ty IBC Holdings sử dụng marketing plan theo kiểu bậc thang.
Chương trình đầu tư
Khối lượng gói đầu tư
Từ 50 đến 50000 ALD
Lợi nhuận
Từ 18 đến 62% cho 1 giai đoạn (30 ngày), tuỳ thời hạn đầu tư
Thời hạn làm việc
Từ 30 đến 360 ngày theo lịch
Chương trình liên kết
Loại
Kết hợp
Nền tảng
Marketing theo kiểu bậc thang
Bổ sung
Các danh hiệu sự nghiệp, chương trình office (văn phòng), thưởng kiểu bậc thang
Chương trình Robot Profit Team
Quảng bá sàn giao dịch tiền điện tử Alcor Exchange và các thuật toán Alcor Crypto Bot (ACB) được tạo ra bởi Alcor để giao dịch tiền điện tử.
Chương trình đầu tư
Lợi nhuận
từ 25 đến 40% hàng tháng
Thời hạn làm việc
Vô thời hạn
Hoàn trả deposit (khoản gửi)
vào bất cứ thời điểm nào theo yêu cầu
Chương trình liên kết
Loại
Đa cấp theo tuyến
Nền tảng
Tiếp thị tuyến tính

Chương trình Binar Profit Team

Quảng bá quỹ phòng hộ (hedge fund)Synex LS Corp PTY LTD, sử dụng mô hình marketing nhị phân.

Chương trình đầu tư

Lợi nhuận

Lên đến 1,7% mỗi ngày

Thời hạn làm việc

280-300 ngày theo lịch

Kích thước các gói được tạo

Lên đến 100000 AND

Chương trình liên kết

Loại

Kết hợp

Nền tảng

Tiếp thị nhị phân

Bổ sung

Các danh hiệu sự nghiệp, chương trình văn phòng, các phần thưởng leader và binar

Chương trình Matrix Profit Team

Quảng bá dịch vụ Emera Various Services, sử dụng mô hình marketing theo kiểu ma trận.

Chương trình đầu tư


Tư vấn online

Trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ, pháp lý, du lịch, v.v.

Bonus

Đến 102 400 ALD

Bổ sung

Vị trí kinh doanh tại bàn ma trận và cơ hội tham gia chương trình hợp tác

Chương trình liên kết

Loại

Ma trận đa cấp

Nền tảng

Marketing theo kiểu ma trận

Bổ sung

Thưởng ma trận

Chương trình Token Profit Team

Quảng bá chương trình quyền chọn (option) token hoá cho IPO Alcor

Chương trình đầu tư


Tăng trưởng giá ALT

Từ 1$ đến 2 000$

Thời gian chương trình quyền chọn (option) hoạt động

574 ngày theo lịch

Thu nhập hàng ngày

1-5% mỗi ngày tuỳ thời hạn đầu tư

Chương trình liên kết

Loại

Kết hợp

Nền tảng

Tiếp thị tuyến tính

Bổ sung

Hưởng bonus từ việc bán giấy phép (lisence) trong cơ cấu đối tác của mình

Chương trình Smart Profit Team

Quảng bá quỹ phòng hộ (hedge fund) Smart Build sử dụng mô hình marketing kiểu bồi hoàn theo tuyến (line).

Chương trình đầu tư


Giá giấy phép (license)

Từ 20 đến 4000 AND

Tăng trưởng SMT hằng ngày

Từ 0,5 đến 2% mỗi ngày

Sự linh hoạt

Khả năng mua và bán SMT theo tỷ giá cố định vào ngày giao dịch

Chương trình liên kết

Loại

Kết hợp

Nền tảng

Tiếp thị tuyến tính

Bổ sung

Thưởng cho việc bán giấy phép (license) cho quyền mua và bán SMT trong cơ cấu đối tác

Chương trình Discount Profit Team

Quảng bá CGI Finance Limited sử dụng mô hình marketing kiểu bồi hoàn theo tuyến (line).

Chương trình đầu tư


Kỳ hạn chương trình

Từ 60 đến 119 ngày

Khoản thanh toán ban đầu

Từ 19 đến 60%

Các chương trình có thể sử dụng

CGI Device, CGI Home, CGI Auto

Chương trình liên kết

Loại

Kết hợp

Nền tảng

Tiếp thị tuyến tính

Bổ sung

Bonus lên đến 2% từ số tiền được đối tác đầu tư để tham gia các chương trình

Hệ thống làm việc

Đầu tư NBPA

Nhận lợi nhuận

NBPA* chọn một hoặc nhiều chương trình đối tác đầu tư trên nền tảng Alcor. Tiền dành cho các công ty đối tác tạo ra lợi nhuận.

Các công ty đối tác tham gia vào nhiều loại hình kinh doanh sản xuất lợi nhuận nhất định (kinh doanh trên sàn giao dịch, bán sản phẩm thông tin, quảng bá tiền điện tử). Alcor là một trung gian giữa NBPA và các công ty như vậy.

Trong hệ thống này, nhà đầu tư nhận được lợi nhuận phù hợp với tiếp thị của chương trình đối tác đầu tư, các công ty đối tác nhận được tiền để mở rộng kinh doanh của mình và tạo ra lợi nhuận, và Alcor, hoạt động như một trung gian, nhận được một tỷ lệ phần trăm các giao dịch được thực hiện giữa các nhà đầu tư và các công ty đối tác.

* Đối tác làm việc tự do của Alcor

Kế hoạch công ty đến năm 2025

Tham gia cộng đồng đầu tư
quốc tế bao gồm các đối tác tự do của Alcor
Trở thành đối tác